BUGÜNÜN VE GELECEĞİN SAĞLIĞI İÇİN


Vücuda ve çevreye saygılı, insan sağlığı için doğal ve biyolojik olarak parçalanabilen ürünler.

 • ŞİRKET
 • ÜRÜNLER
 • KÜLTÜR
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İhtiyacınız olan her şey orada, doğada. 

''Tüm canlılar aynı yapıtaşından oluşur. Genetik kod. Dna.''

Bitkiler, hayvanlar, insanlar: hepimiz aynı dili konuşuruz ve birbirimiz ile bağlantılıyız. Bizler Aboca olarak 40 yılı aşkın bir süredir, organik yetiştiricilikten nihai ürüne kadar her süreçte yapay maddeleri dışlayan bir yöntemle, insanların sağlığı için doğanın kompleks yapısını inceliyoruz. Vücuda ve çevreye saygılıyız. Aboca ürünleri işte böyle doğuyor: %100 doğal ve biyolojik olarak parçalanabilir.

BİZ KİMİZ

Aboca olarak her gün insan sağlığını ve gezegeni iyileştirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle %100 doğal ve biyolojik olarak parçalanabilen ürünler üretiyor, insanların ihtiyaçlarına cevap bulmak için doğayı araştırıyor, vücuda ve çevreye saygı duyuyoruz.

Bilimsel kanıtlara dayanan ve Systems Medicine yaklaşımına göre geliştirilen %100 doğal, etkili ve güvenli ürünler  aracılığıyla sağlık hizmetine odaklanan bir İtalyan sağlık şirketiyiz..

%100 organik yetiştiricilikten bilimsel araştırma ve üretime kadar uzanan entegre bir sistem sayesinde Aboca'daki her şey,  ürünlerimizin temelini oluşturan doğal moleküler kompleksleri, yapay maddeler kullanmadan bitkilerden elde etmek üzere tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

DOĞANIN KARMAŞIKLIĞINI ARAŞTIRIYORUZ.

Doğanın karmaşıklığı ve zekası, tıbbın evrimi için kaynak teşkil etmektedir. Aboca olarak bizim için bu, %100 doğal maddelerin fizyolojik etkisiyle, vücuda ve çevreye saygı göstererek insanların sağlığıyla ilgilenmenin yeni bir yolu anlamına geliyor.

 • 74 araştırmacı
 • 9,5 milyon Euro'dan fazla araştırma ve geliştirme yatırımı
 • 32 ulusal ve uluslararası düzeyde dosyalanmış ve alınmış patent ve patent ailesi

GELİŞTİRİYORUZ

İNOVASYON ANAHTARLARI

Geliştirme sürecimizin iki inovatif anahtarı vardır:

 • Konsept inovasyonu, sadece semptomlara müdahale etmekle yetinmeyen, aynı zamanda organizmayı bir bütün olarak ele alarak nedenleri de değerlendiren bir yaklaşımla patofizyolojik mekanizmaları yeniden yorumluyoruz.
 • Ürün inovasyonu, vücutla etkili bir şekilde ve avantajlı bir fayda-risk oranıyla etkileşime girebilen doğal moleküler kompleksler tanımlıyoruz.
 • 69 ürün grubu
 • 74 karşılanan sağlık ihtiyacı
 • 16 farmasötik form

HER ADIMDA KALİTE ÜRETİYORUZ

TARIMSAL AŞAMA

 • Tarımsal aşama, etkili aktif bileşenlerin elde edilmesi, kalite ve standardizasyonun sağlanması için merkezi öneme sahiptir.
 • Kullanılan hammaddelerin çoğunu, 90'dan fazla bitki türünü doğrudan üretiyoruz.
 • Modern, endüstriyel ama aynı zamanda sürdürülebilir tarımı benimsiyor ve bunu tüm canlıların sağlığı için ilk adım olarak görüyoruz.

ORGANİK OLARAK BÜYÜYORUZ

Kimyasal gübrelerin, pestisitlerin ve GDO'ların kullanımını dışlayan ve hastalıklara dirençli türlerin ve özel yetiştirme tekniklerinin (ürün rotasyonu, yeşil gübre vb.) seçilmesine yönelik çevresel uygulamaları teşvik eden Avrupa yönetmeliklerine sıkı sıkıya bağlı kalarak yetiştiricilik yapıyoruz.

GACP'A SAYGI DUYUYORUZ

Tıbbi bitkilerin üretimi için, İyi Tarım ve Toplama Uygulamalarına dayalı , özel kurallara uygun olarak üretim yapıyoruz.

BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUYORUZ

Aboca, topraklarımızın organik kalitesini ve biyoçeşitliliğinin korunmasını belgeleyen Biodiversity Alliance  sertifikasını almıştır. 

 • 1.700 hektar toplam tarım alanı
 • %100 organik

FARMASÖTİK AŞAMA

 • Tesislerimiz farmasötik kalitede nihai ürünler elde etmek için doğal maddelerin işlenmesinde uzmanlaşmıştır.
 • Organik tarımdan elde edilen hammaddeler, eşdeğerleri pazarlanamayan tescilli moleküler kompleksler elde etmek için ekstrakte edilir, ayrıştırılır, konsantre edilir ve standardize edilir.

Tüm bunlar, organik solventler kullanılmadan, yalnızca su ve alkol karışımlarının ve ultrafiltrasyon gibi gelişmiş fiziksel ayırma tekniklerinin kullanılmasıyla hedefe ulaşmayı mümkün kılan ileri teknolojiler sayesinde gerçekleşmektedir.

 • Üretim atıklarının %92'si geri kazanım sürecine aktarılır
 • Düşük etkili yenilenebilir kaynaklardan %100 elektrik

ÜRÜNLERİMİZİ KEŞFEDİN

GRINTUSS YETİŞKİN ŞURUP

 • 128 g flakon ölçü kaşığı içerir

GRINTUSS PEDİATRİK ŞURUP

 • 128 g flakon ölçü kaşığı içerir

YARIN İÇİN FİKİRLER VE DEĞERLER

İnsan sağlığı ve doğa arasındaki bağa ilişkin farkındalığı yeniden kazanmak için kültür, bilim ve yaşam tarzlarını yayıyoruz. Doğa ve insan arasındaki derin bağı her zaman bilimsel ve tarihsel bir perspektiften araştırdık. Bu birikimi geliştirmenin yanı sıra, faaliyet gösterdiğimiz toplumların kültürel ve sosyal gelişimi için bir araç olarak paylaşmaya yatırım yapmaya karar verdik. Bu nedenle yayınevimiz Aboca Edizioni ile, sergi ve eğitim programımız Aboca Museum ile ve festivaller, sergiler ve diğer etkinlikler ile insanlarla canlı ve çevrimiçi buluşarak kültür üretiyoruz. Bu şekilde değerlerimizi yayıyor, fikir alışverişinde bulunuyor, tartışmaları teşvik ediyor ve yarınlar için yeni ufuklar açıyoruz. Çünkü Ortak İyiyi, herkesin İyisini kültür aracılığıyla da önemsiyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ABOCA'NIN KAMU YARARINA BAĞLILIĞI

İnsanlar ve çevre üzerinde olumlu etki yaratma taahhüdümüz, Benefit Corporation olarak tüzüğümüzde yer almakta ve B Corp sertifikası ile uluslararası standartlara göre değerlendirilip ölçülmektedir. “Sürdürülebilirlik” kelimesinin önemsizleştirilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, ortak yarardan ayrı hiçbir bireysel yarar olmadığının daha fazla farkına vararak bugün gerçekten uygulanabilir modeller ve eylemler ile geleceği planlamak elzem hale gelmiştir. Aboca 40 yılı aşkın süredir sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bir girişimin ancak ekonomik büyüme, sosyal adalet ve doğaya saygıyı bir araya getirebildiği takdirde başarılı olabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle, 2016 yılında ABD'den sonra dünyanın ilk ülkesi olan İtalya'da tanıtılan yeni bir yasal şirket biçimi olan Benefit Corporation olmayı seçtik.

Bir Benefit Corporation ve sertifikalı B Corp olarak, çalışmalarımızla topluma ve çevreye fayda sağlamayı resmi olarak taahhüt ediyoruz.

 

Ortak iyilik için, herkesin iyiliği için.

 

Distribütör: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa mah. Eskibüyükdere Cad. No:4, 34467 Maslak, Sarıyer / İstanbul